Timeline Post Type Description

Gesprek online Nederlandse NFI

Gesprek met Bart Latten van NFI over het¬†proefproject van vier jaar waarmee forensisch artsen – met toestemming van de nabestaanden – makkelijker aanvullend onderzoek laten doen, zoals naar de aanwezigheid van drugs of andere gifstoffen in het lichaam. Dit is een vervolg op onze eerdere medewerking aan de Taskforce Lijkschouwing…