Gesprek met Bart Latten van NFI over het proefproject van vier jaar waarmee forensisch artsen – met toestemming van de nabestaanden – makkelijker aanvullend onderzoek laten doen, zoals naar de aanwezigheid van drugs of andere gifstoffen in het lichaam. Dit is een vervolg op onze eerdere medewerking aan de Taskforce Lijkschouwing en gerechtelijke sectie in 2017 (zie tabblad media / rapporten op deze site). Dit gesprek is mede op initiatief van Stichting Arbeidsongevallen.