Waarom?

Ons pleidooi voor het verbeterplan

Op 13 augustus 2014 vond bij Xycarb Ceramics in Helmond een arbeidsongeval plaats. Tijdens onderhoudswerkzaamheden aan een reactor die gevuld was met Argongas ging het mis. Twee mensen kwamen daarbij om het leven. Eén van de slachtoffers was Toon van der Loo, mijn man, onze zwager.

Een lange periode van verdriet en rouw volgde. Ook ingewikkelde procedures volgden. Een strafrechtprocedure van de overheid tegen het bedrijf Xycarb. Wij als nabestaanden voerden daarnaast een procedure met de verzekeringsmaatschappij over de schadevergoeding.

Ons pleidooi voor een verbetertraject naast een boete bleek een ommekeer in alle processen. Wij deden dat door in de rechtszaal gebruik te maken van het uitgebreide spreekrecht. En wij kozen de zijde van de verdachte. Waarom? Dat leest u in de tekst van het spreekrecht:

Bron: Omroep Brabant

Er ontstond een verhaal met steeds meer kracht. En naast verdriet ontstond trots. Hoe vaker we het vertelden, hoe vaker wij en ook de luisteraar bewust werden van de impact van ons verhaal. Na een gesprek volgde een interview. Interviews leidden tot nog meer gesprekken en uiteindelijk een boek. Eind november 2017 verscheen het. Inmiddels geven we presentaties, lezingen en mogen we spreken op congressen. Steeds hetzelfde verhaal. Altijd een publiek dat geraakt is door ons verhaal.

Ons verhaal heeft inmiddels miljoenen mensen bereikt via radio, TV, internet, magazines en kranten. Voor een overzicht van alle media-aandacht en onze agenda, verwijzen wij u door naar:

Het uiteindelijke doel is dat ons plan van een verplicht verbetertraject bij dodelijke arbeidsongevallen een plaats krijgt in de wet. Daar komen we steeds dichterbij. Ons boek is enkele weken na publicatie besproken in de Tweede Kamer. Binnen een maand leidde dat tot een motie in de Tweede Kamer over veiligheidsverbeterplannen. De motie Heerma-van Haga werd aangenomen met 130 stemmen voor.

Vanwege de motie is onder 60 bedrijven in 2018 en 2019 een proef gehouden. Na een ongeval op de werkvloer kregen zij van Inspectie SZW de keuze tussen een veiligheidsverbeterplan of een boete. Ze kozen allemaal voor een plan om de werkvloer veiliger te maken. Inspectie SZW besloot in november 2020 om de proef om te zetten in een beleidsregel voor de ongevallen met licht letsel. In 2021 gaat men verder onderzoeken of het ook kan voor dodelijke ongevallen. Dan zal duidelijk worden of onze aanpak écht een plek gaat krijgen in de wet.

Waarom jij Toon? is onze vraag die voor eeuwig onbeantwoord blijft.

Wij gebruiken dezelfde woorden en maken een vraag voor u: Waarom toon jij?
Want veiligheid komt niet per ongeluk.