Klankbord-gesprek met nabestaanden van een dodelijk arbeidsongeval in Oss.