Klankbord-gesprek met nabestaanden van een dodelijk arbeidsongeval in Rotterdam.