Publicatie artikel ondernemersbelang i.s.m. Stichting Arbeidsongevallen en Apply Groep