De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid biedt het jaarplan van de Inspectie SZW voor 2021 aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Aankondiging gedifferentieerde aanpak ongevalsonderzoek arbeidsongevallen met licht letsel.