Artikel Tubantia: Bedrijfsongeluk? Geen boete meer, maar een verplicht veiligheidsplan