Op 20 december 2017 stemde de Tweede Kamer over de motie ingediend door Heerma en Van Haga (25883 Arbeidsomstandigheden, nr. 319) inzake de mogelijkheid van een veiligheidsverbeterplan naast of in plaats van een boete. De motie werd aangenomen met 130 stemmen voor en 20 tegen Alleen de PVV was tegen.