Verslag werkbezoek dat koning Willem Alexander bracht aan Xycarb Ceramics in Helmond op 17 december 2019 voor Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid. Nabestaanden van het dodelijke arbeidsongeval dat in 2014 bij Xycarb plaatsvond, de mensen van Xycarb en de betrokkenen bij het onderzoek vertelden over het nut van een veiligheidsverbeterplan naast of in plaats van een boete bij arbeidsongevallen.