De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid biedt het jaarplan van de Inspectie SZW voor 2021 aan de voorzitter van de Tweede Kamer. In deze brief kondigt men aan dat er een gedifferentieerde aanpak ongevalsonderzoek komt. Dat is het resultaat van de motie 25883, nr 319 Heerma / van Haga en de proefperiode in 2018- en 2019. Ons idee van het veiligheidsverbeterplan is  goed bevonden om toe te passen op arbeidsongevallen met licht letsel. Met ingang het najaar van 2020 wordt deze werkwijze toegepast. Voor dodelijke arbeidsongevallen is een veiligheidsverbeterplan nog niet mogelijk. Dat wordt in 2021 verder onderzocht.