De jaarlijkse dag dat wereldwijd slachtoffers van arbeidsongevallen worden herdacht.